הרשמה ללימוד ביום הזיכרון תשע"ט (2019) תיפתח בשושן פורים תשע"ט (22.03.2019)