הקלק על סיום מסוים כדי לראות מה עדיין פנוי:הקלק על השורות למטה כדי להציג את הדפים/פרקים שטרם נתפסו. הפריטים המסומנים באפור כבר שוריינו.
זרעים
63 מ 63 שמור (100%) x
ברכות
מועד
70 מ 156 שמור (45%) x
שבת
5 מ 104 שמור (5%) x
עירובין
31 מ 120 שמור (26%) x
פסחים
2 מ 21 שמור (10%) x
שקלים
14 מ 87 שמור (16%) x
יומא
55 מ 55 שמור (100%) x
סוכה
21 מ 39 שמור (54%) x
ביצה
34 מ 34 שמור (100%) x
ראש השנה
30 מ 30 שמור (100%) x
תענית
31 מ 31 שמור (100%) x
מגילה
28 מ 28 שמור (100%) x
מועד קטן
26 מ 26 שמור (100%) x
חגיגה
נשים
2 מ 121 שמור (2%) x
יבמות
10 מ 111 שמור (9%) x
כתובות
1 מ 90 שמור (1%) x
נדרים
2 מ 65 שמור (3%) x
נזיר
48 מ 48 שמור (100%) x
סוטה
12 מ 89 שמור (13%) x
גיטין
81 מ 81 שמור (100%) x
קידושין
נזיקין
118 מ 118 שמור (100%) x
בבא קמא
118 מ 118 שמור (100%) x
בבא מציעא
175 מ 175 שמור (100%) x
בבא בתרא
40 מ 112 שמור (36%) x
סנהדרין
23 מ 23 שמור (100%) x
מכות
4 מ 48 שמור (8%) x
שבועות
13 מ 75 שמור (17%) x
עבודה זרה
13 מ 13 שמור (100%) x
הוריות
קדשים
9 מ 119 שמור (8%) x
זבחים
6 מ 109 שמור (6%) x
מנחות
141 מ 141 שמור (100%) x
חולין
0 מ 60 שמור (0%) x
בכורות
3 מ 33 שמור (9%) x
ערכין
2 מ 33 שמור (6%) x
תמורה
0 מ 27 שמור (0%) x
כריתות
13 מ 36 שמור (36%) x
מעילה
טהרות
11 מ 72 שמור (15%) x
נידה
זרעים
9 מ 9 שמור (100%) x
ברכות
8 מ 8 שמור (100%) x
פיאה
7 מ 7 שמור (100%) x
דמאי
9 מ 9 שמור (100%) x
כלאים
10 מ 10 שמור (100%) x
שביעית
11 מ 11 שמור (100%) x
תרומות
5 מ 5 שמור (100%) x
מעשרות
5 מ 5 שמור (100%) x
מעשר שני
4 מ 4 שמור (100%) x
חלה
3 מ 3 שמור (100%) x
ערלה
4 מ 4 שמור (100%) x
ביכורים
מועד
24 מ 24 שמור (100%) x
שבת
10 מ 10 שמור (100%) x
עירובין
10 מ 10 שמור (100%) x
פסחים
8 מ 8 שמור (100%) x
שקלים
8 מ 8 שמור (100%) x
יומא
5 מ 5 שמור (100%) x
סוכה
5 מ 5 שמור (100%) x
ביצה
4 מ 4 שמור (100%) x
ראש השנה
4 מ 4 שמור (100%) x
תענית
4 מ 4 שמור (100%) x
מגילה
3 מ 3 שמור (100%) x
מועד קטן
3 מ 3 שמור (100%) x
חגיגה
נשים
2 מ 16 שמור (13%) x
יבמות
3 מ 13 שמור (23%) x
כתובות
2 מ 11 שמור (18%) x
נדרים
7 מ 9 שמור (78%) x
נזיר
9 מ 9 שמור (100%) x
סוטה
9 מ 9 שמור (100%) x
גיטין
4 מ 4 שמור (100%) x
קידושין
נזיקין
10 מ 10 שמור (100%) x
בבא קמא
10 מ 10 שמור (100%) x
בבא מציעא
10 מ 10 שמור (100%) x
בבא בתרא
11 מ 11 שמור (100%) x
סנהדרין
3 מ 3 שמור (100%) x
מכות
4 מ 8 שמור (50%) x
שבועות
5 מ 8 שמור (63%) x
עדיות
5 מ 5 שמור (100%) x
עבודה זרה
5 מ 5 שמור (100%) x
אבות
3 מ 3 שמור (100%) x
הוריות
קדשים
6 מ 14 שמור (43%) x
זבחים
3 מ 13 שמור (23%) x
מנחות
12 מ 12 שמור (100%) x
חולין
7 מ 9 שמור (78%) x
בכורות
6 מ 9 שמור (67%) x
ערכין
1 מ 7 שמור (14%) x
תמורה
0 מ 6 שמור (0%) x
כריתות
0 מ 6 שמור (0%) x
מעילה
6 מ 7 שמור (86%) x
תמיד
5 מ 5 שמור (100%) x
מידות
3 מ 3 שמור (100%) x
קינים
טהרות
23 מ 30 שמור (77%) x
כלים
8 מ 18 שמור (44%) x
אהלות
2 מ 14 שמור (14%) x
נגעים
3 מ 12 שמור (25%) x
פרה
2 מ 10 שמור (20%) x
טהרות
10 מ 10 שמור (100%) x
מקואות
10 מ 10 שמור (100%) x
נידה
0 מ 6 שמור (0%) x
מכשירין
0 מ 5 שמור (0%) x
זבים
4 מ 4 שמור (100%) x
טבול יום
0 מ 4 שמור (0%) x
ידיים
3 מ 3 שמור (100%) x
עוקצים
תורה
25 מ 50 שמור (50%) x
בראשית
32 מ 40 שמור (80%) x
שמות
27 מ 27 שמור (100%) x
ויקרא
29 מ 36 שמור (81%) x
במדבר
7 מ 34 שמור (21%) x
דברים
נביא
4 מ 24 שמור (17%) x
יהושע
15 מ 21 שמור (71%) x
שופטים
6 מ 31 שמור (19%) x
שמואל א
24 מ 24 שמור (100%) x
שמואל ב
22 מ 22 שמור (100%) x
מלכים א
15 מ 25 שמור (60%) x
מלכים ב
8 מ 66 שמור (12%) x
ישעיה
0 מ 52 שמור (0%) x
ירמיה
0 מ 48 שמור (0%) x
יחזקאל
14 מ 14 שמור (100%) x
תרי עשר - הושע
4 מ 4 שמור (100%) x
תרי עשר - יואל
9 מ 9 שמור (100%) x
תרי עשר - עמוס
1 מ 1 שמור (100%) x
תרי עשר - עבדיה
4 מ 4 שמור (100%) x
תרי עשר - יונה
7 מ 7 שמור (100%) x
תרי עשר - מיכה
3 מ 3 שמור (100%) x
תרי עשר - נחום
3 מ 3 שמור (100%) x
תרי עשר - חבקוק
3 מ 3 שמור (100%) x
תרי עשר - צפניה
2 מ 2 שמור (100%) x
תרי עשר - חגי
14 מ 14 שמור (100%) x
תרי עשר - זכריה
3 מ 3 שמור (100%) x
תרי עשר - מלאכי
כתובים
150 מ 150 שמור (100%) x
תהלים
3 מ 31 שמור (10%) x
משלי
0 מ 42 שמור (0%) x
איוב
8 מ 8 שמור (100%) x
שיר השירים
4 מ 4 שמור (100%) x
רות
1 מ 5 שמור (20%) x
איכה
1 מ 12 שמור (8%) x
קהלת
10 מ 10 שמור (100%) x
אסתר
12 מ 12 שמור (100%) x
דניאל
10 מ 10 שמור (100%) x
עזרא
5 מ 13 שמור (38%) x
נחמיה
0 מ 29 שמור (0%) x
דברי הימים א
0 מ 36 שמור (0%) x
דברי הימים ב
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.