חדשות

הסיום יתקיים היום, יום הזיכרון בבניין יד בנימין באולם רימון - כולם מוזמנים!
פתיחת השעות 15:15, הטקס מתחיל ב -15:30 (שעון ישראל)
הסיום ישודר בשידור חי מאתר האינטרנט שלנו ובדף הפייסבוק של המועצה האזורית נחל שורק

סיום מתחיל ביום הזיכרון

סוים לימוד עבור:

 • פיליפ גרינברג בן שרה ויוסף | נפל ביום ט"ו בשבט תרע"ט (16.01.1919) בן 27 בנופלו
 • משה ראובן בן רבקה ועזרא | נפל ביום ה' באדר תשנ"ו (25.02.1996) בן 20.5 בנופלו
 • יעקב זרקה בן קולט ואליהו | נפל ביום ג' בשבט תשס"ו (01.02.2006) בן 40 בנופלו
 • מרדכי טריגאלו בן רחל ואלפרד | נפל ביום כ"ט באדר תשט"ז (12.03.1956) בן 20.5 בנופלו
 • בנימין הורוביץ בן רחל ואליעזר | נפל ביום י"ד בתשרי תשל"ד (10.10.1973) בן 42 בנופלו
 • רות בסט בת פרידריך | נפלה ביום כ"ה בניסן תש"ג (30.04.1943) בת 39 בנופלה
 • יוסף (אגאג'אן) גול בן צרויה ויששכר | נפל ביום ט"ו בניסן תשי"ח (05.04.1958) בן 19.5 בנופלו
 • מאיר (פאדל) צורף בן ללה ומשה | נפל ביום כ"ו בחשון תשי"ז (31.10.1956) בן 36 בנופלו
 • עזריאל בלומברג בן יצחק | נפל ביום ב' בניסן תש"ה (16.03.1945) בן 24 בנופלו
 • יוסף (יוסי) קירמה בן אסתר ועוזי | נפל ביום ז' בתשרי תשע"ז (09.10.2016) בן 29 בנופלו
 • משה שרטר בן פרידה ואליעזר | נפל ביום י"ט בתשרי תשל"ד (15.10.1973) בן 35 בנופלו
 • מרדכי פינקלשטיין בן אריה | נפל ביום כ"ג בניסן תרפ"א (01.05.1921) בן 45 בנופלו
 • מנחם יובל וינטר בן זהבה ואברהם | נפל ביום י"ד בתשרי תשל"ד (10.10.1973) בן 25 בנופלו
 • אביגדור (ויקטור) אברמוב בן לורה ומשה | נפל ביום ל' בניסן תשט"ז (10.04.1956) בן 19.5 בנופלו
 • פנחס (פטר) מאיר בן עדית ופרד | נפל ביום כ"ט באייר תש"ח (07.06.1948) בן 19 בנופלו
 • שמעון דיין בן חטון ומוראד | נפל ביום י"א בשבט תשכ"ח (10.02.1968) בן 19 בנופלו
 • נתן בנקהלטר בן לאה ומרדכי | נפל ביום ה' בתמוז תש"ד (26.06.1944) בן 30 בנופלו
 • חיים (הנריק) וקסברג בן רייזל ויצחק | נפל ביום ט"ז באדר ב' תש"ח (27.03.1948) בן 23.5 בנופלו
 • מאיר שבח ברקוביץ בן שרה-צביה וישעיהו | נפל ביום י"ד בכסלו תש"י (05.12.1949) בן 27 בנופלו
 • אשר ניזרי בן שרה ומאיר | נפל ביום י"ח בשבט תשמ"ה (09.02.1985) בן 22 בנופלו
 • שגית שועלי בת רחל וישראל | נפלה ביום ד' בתשרי תשע"ב (02.10.2011) בת 39 בנופלה
 • ליאור בן-נעים בן אריאלה ושאול | נפל ביום י"ז באדר תשס"א (12.03.2001) בן 20.5 בנופלו
 • אשר רוזנפלד בן יפה ופנחס | נפל ביום י"ט באב תרצ"ו (07.08.1936) בן 22 בנופלו
 • הרצל פדלון בן גיטה וכמוס | נפל ביום כ"ב בתשרי תשל"ד (18.10.1973) בן 31.5 בנופלו
 • יצחק בן-שושן בן חסיבה ורפאל | נפל ביום כ' בתשרי תשל"ד (16.10.1973) בן 21.5 בנופלו
 • שלמה קרופניה בן חנה ומשה | נפל ביום כ"ה בניסן תשכ"ט (13.04.1969) בן 21 בנופלו
 • מרדכי פיגלרצ'יק בן אסתר ויצחק | נפל ביום כ"ב בתשרי תשל"ד (18.10.1973) בן 19 בנופלו
 • מחפוד ברזני בן זכיה ועזוז | נפל ביום ח' בתמוז תשט"ז (17.06.1956) בן 18 בנופלו
 • דוד דוד בן דינה ויחיא | נפל ביום ה' בסיון תשנ"ט (20.05.1999) בן 48 בנופלו
 • משה טרנטו בן אידה ואנרי | נפל ביום ט"ז בכסלו תשס"ה (29.11.2004) בן 23 בנופלו
 • שלמה (שלמל'ה) דורון בן לאה ונחמן | נפל ביום כ"ח בחשון תשי"ז (02.11.1956) בן 28 בנופלו
 • שמואל חימו בן שרה ויצחק | נפל ביום א' בתשרי תשמ"ג (17.09.1982) בן 20 בנופלו
 • ברוך אבני בן אילנה ודוד | נפל ביום ד' בתשרי תשנ"ח (05.10.1997) בן 19 בנופלו
 • מאור כהן קדוש בן אסתר ובנימין | נפל ביום ב' בשבט תש"ע (17.01.2010) בן 21 בנופלו
 • דרור קושניר בן מרים ואפרים | נפל ביום כ"ח בתשרי תשל"ד (24.10.1973) בן 19 בנופלו
 • דב סנדלר בן חנה וישעיהו | נפל ביום ט"ז בסיון תשי"א (20.06.1951) בן 23.5 בנופלו
 • אהרון (רוני) מוסקל בן רבקה ומרדכי | נפל ביום כ"א בתמוז תשל"ט (16.07.1979) בן 19.5 בנופלו
 • מאיר כהן בן זוהרה ושמעון | נפטר לאחר השירות
  י"ז באלול תשנ"ח (08.09.1998)
 • דוד נוסבאום בן חוה ושמואל | נפל ביום כ"ט באדר ב' תש"ח (09.04.1948) בן 21.5 בנופלו
 • יצחק סויסה בן תמר ומרדכי | נפל ביום ז' באדר תשל"א (04.03.1971) בן 22 בנופלו
 • דוד נפטצ'י בן רבקה וחביב | נפל ביום כ"ח באייר תשמ"א (01.06.1981) בן 20 בנופלו
 • אייל דרורי בן צביה ודב | נפל ביום ד' בניסן תש"ל (10.04.1970) בן 19 בנופלו
 • עודד (דדי) ליפשיץ בן דבורה ועמנואל | נפל ביום ג' באב תשכ"ב (03.08.1962) בן 20 בנופלו
 • אלפרד שרייר | נפטר לאחר השירות
  כ"ד בסיון תשכ"ט (10.06.1969)
 • אברהם לוי בן מילי ויוסף | נפל ביום כ"ב באלול תשמ"ב (10.09.1982) בן 19 בנופלו
 • עליזה (עליז) חמוי בן חנה ויהודה | נפל ביום כ"ה בסיון תשנ"ד (04.06.1994) בן 19 בנופלו
 • זאב (זאבלה) פינגר בן מינה וראובן | נפל ביום ג' בסיון תש"ח (10.06.1948) בן 21 בנופלו
 • דוד פרנצן בן מרים | נפל ביום כ"א באלול תש"ס (21.09.2000) בן 21 בנופלו
 • יצחק (יצחק'לה) תמיר בן מרים ומרדכי | נפל ביום י"ג בתשרי תשל"ד (09.10.1973) בן 21 בנופלו
 • צפריר שובל בן מלכה ונסים | נפל ביום כ"ח בשבט תשנ"ז (04.02.1997) בן 22 בנופלו
 • דניאל (דני) רבין בן חנה ויעקב | נפל ביום כ"ה בתמוז תשכ"ט (10.07.1969) בן 21 בנופלו
 • גד (גדי) מוזס בן שרה וליפא | נפל ביום ו' באלול תשכ"ה (02.09.1965) בן 20 בנופלו
 • דן (דני) בלקין בן רחל ודויד | נפל ביום ה' באדר תשכ"ד (18.02.1964) בן 23.5 בנופלו
 • יעקב צימרמן בן בינה ואריה | נפל ביום י"ז באייר תש"ם (02.05.1980) בן 21 בנופלו
 • אליהו (אלי) דוד בן בתיה ויחזקאל | נפל ביום א' בשבט תשל"ה (12.01.1975) בן 19 בנופלו
 • יקיר אסף בן אורה ורמי | נפל ביום ח' באדר א' תשס"ח (14.02.2008) בן 19.5 בנופלו
 • יצחק לנדאו בן ברטה ושמואל | נפל ביום כ"ד בניסן תש"ח (03.05.1948) בן 22 בנופלו
 • יוסף (יוסוף) כהן בן שרה ואברהם | נפל ביום ד' בסיון תש"ח (11.06.1948) בן 24.5 בנופלו
 • יעקב בנימין בן רבקה ושמעון | נפל ביום י"ט בתמוז תשל"א (12.07.1971) בן 21.5 בנופלו
 • יוסף (יוסי) שטרית בן מסעודה ומשה | נפל ביום ח' בכסלו תשנ"ד (21.11.1993) בן 47.5 בנופלו
 • נחמיה שטיסל בן טובה ומשה | נפל ביום כ"ו בכסלו תש"ט (28.12.1948) בן 19.5 בנופלו
 • אשר צירין | נפל ביום כ"ג בניסן תרפ"א (01.05.1921) בן 20 בנופלו
 • אברהם (אברום) מאמיה בן עליזה וציון | נפל ביום י"ג בתשרי תשל"ד (09.10.1973) בן 20 בנופלו
 • יעקב דובינסקי בן אסיה וגריגורי | נפל ביום י"א באדר א' תשנ"ב (14.02.1992) בן 30 בנופלו
 • אפרים הרשקוביץ בן סוניה ושאול | נפטר לאחר השירות
  ב' באלול תשל"ה (09.08.1975)
 • משה תימן טיימן בן אטל ואברהם | נפל ביום ז' באדר תשכ"ט (24.02.1969) בן 24 בנופלו
 • מאיר (מקס) שילר (גנס) בן פאולה-לבית שווגר וקמילו | נפל ביום כ"ה באייר תש"ד (18.05.1944) בן 20 בנופלו
 • ציון פרדסה בן מרים ומנשה | נפל ביום י"ד בשבט תשמ"ה (05.02.1985) בן 19 בנופלו
 • אברהם-יעקב כץ בן ברכה ושמואל | נפל ביום א' בטבת תש"ח (14.12.1947) בן 19 בנופלו
 • משה לשם בן יהודית ויהונתן | נפל ביום כ"א באייר תשנ"א (05.05.1991) בן 29.5 בנופלו
 • יגאל בן-עמרם בן ברכה וסעדיה | נפל ביום י"ט בתמוז תשל"ו (17.07.1976) בן 20 בנופלו
 • מנחם (מיעטעק) אונגר בן טובה ואריה-לייב | נפל ביום ט' באייר תש"ח (18.05.1948) בן 19 בנופלו
 • דן (דני) פסח בן חנה וחיים | נפל ביום י"א בתשרי תשל"ד (07.10.1973) בן 27 בנופלו
 • שמחה (סימה) כהן בת לבנה ויעקב | נפלה ביום א' בחשון תש"י (24.10.1949) בת 24.5 בנופלה
 • שמואל גרינשטיין בן חיה ומשה | נפל ביום י"א בכסלו תש"י (02.12.1949) בן 21.5 בנופלו
 • יהודה (ליאונצ'ו) אלמוזלינו בן אורו ושם-טוב | נפל ביום כ"ג בטבת תשל"ג (27.12.1972) בן 19.5 בנופלו
 • יוסף בן חיים בן עיישה ומכלוף | נפטר לאחר השירות
  י"ח בכסלו תשל"ב (06.12.1971)
 • שמעון יהב והב בן רחל ומחפוד | נפל ביום ט"ז בתשרי תשמ"ג (03.10.1982) בן 31 בנופלו
 • מאיר שמול בן אליס ויוסף | נפל ביום י"ז בשבט תשמ"ה (08.02.1985) בן 20 בנופלו
 • אייל אבישר בן יונה ומשה | נפל ביום כ"ט בסיון תשנ"ה (26.06.1995) בן 19 בנופלו
 • מילאדה אפשטיין בת פרנטיסקה-צ'יטיל ותומס-צ'יטיל | נפלה ביום י"א בסיון תש"ג (14.06.1943) בת 37 בנופלה
 • מאיר פרץ בן אליז ויעקב | נפל ביום י"ח בכסלו תשל"א (16.12.1970) בן 20 בנופלו
 • שמואל ברגמן | נפל ביום כ"ה בסיון תרע"ה (07.06.1915)
 • רוברט קייטץ בן רחל ושמואל | נפל ביום ו' בכסלו תש"ל (16.11.1969) בן 35 בנופלו
 • אופיר גל בן רות וחיים | נפל ביום ח' באלול תשנ"ט (20.08.1999) בן 18.5 בנופלו
 • לאה (ליזה) מילר בת שרה ושלמה | נפלה ביום ג' באב תשכ"ג (24.07.1963) בת 19.5 בנופלה
 • גיל בדיחי בן יעל ואבנר | נפל ביום כ"ט באדר תשס"ב (13.03.2002) בן 22 בנופלו
 • אורי קאפח בן בניה וגמיל | נפל ביום ט' בחשון תשל"ט (09.11.1978) בן 20 בנופלו
 • שלמה דסאור בן שרה ואברהם | נפל ביום ו' באייר תש"ח (15.05.1948) בן 20 בנופלו
 • ופיק זיאדה בן וטפה והנימה | נפל ביום כ"ד באייר תשמ"ו (02.06.1986) בן 25 בנופלו
 • רון (רוני) אושרי בן זהבה וחיים | נפל ביום כ"ו בחשון תש"ם (15.11.1979) בן 18 בנופלו
 • מאיר בוסאני בן יונה ואהרון | נפל ביום ב' בטבת תשל"א (30.12.1970) בן 20.5 בנופלו
 • אלברט פרטוש בן סיידה ומרדכי | נפל ביום ד' בכסלו תשי"ב (03.12.1951) בן 23 בנופלו
 • שלמה כהן (סידני) בן חביבה ודוד | נפל ביום ג' בתמוז תש"ח (09.07.1948)
 • בנימין סבן בן אסתר ויעקב | נפל ביום כ"ב בסיון תשכ"ט (08.06.1969) בן 19.5 בנופלו
 • ציון חכמון בן זולה ורחמים | נפל ביום י"ג בתשרי תשל"ד (09.10.1973) בן 31 בנופלו
 • יצחק פלס בן בידה ומרדכי | נפטר לאחר השירות
  ו' בתשרי תשנ"ג (03.10.1992)
 • מנשה ברוך בן זקיה וציון | נפל ביום ט"ו בתשרי תשל"ד (11.10.1973) בן 18 בנופלו
 • נסים כהן בן רחל ועזרא | נפל ביום י"א בתמוז תש"ח (18.07.1948) בן 18.5 בנופלו
 • דורון עזרא בן ויויאן ומאיר | נפל ביום י"א בניסן תשנ"ו (31.03.1996) בן 19.5 בנופלו

בחר את הסיום שלך

מטרתינו ליום הזיכרון שנת תשע"ח היא להתחיל ולסיים בפחות מ-24 שעות:

כעת צריכים את עזרתכם להשלים את סיום הש"ס.100%
סיום הש''ס
(מחולק לפי דף)
2711 סך דפים
2711 שמורים
48%
סיום תנ''ך
(מחולק לפי פרק)
929 סך פרקים
סיום #5 - 452 שמורים
סיומים 1,2,3,4- שמורים
100%
סיום משניות
(מחולק לפי פרק)
524 סך פרקים
סיום #4 - 524 שמורים
סיומים 1,2,3 - שמורים

לקדושים

ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ג' אייר תשע"ח (אור ליום ד' ב-17-18/4/18 למניינם), יהודים מכל רחבי העולם יתאחדו סביב לימוד תורה לעילוי נשמתם של החללים שנהרגו על קידוש ה' תוך כדי הגנת ארץ ישראל או בפיגועי טרור. כל משתתף מקבל שם של אחד החללים כדי ללמוד לעילוי נשמתו ביום הזיכרון.

ללא קשר לרמתך הלימודית, בפרוייקט "לקדושים" תוכל להכיר טובה לגברים ולנשים שנפלו במשמר ארצינו ובפיגועי טרור. אנו, כלל ישראל, נצליח יחד לעשות מעשה אדיר ויוצא מהכלל… קרא עוד

תהיה גם אתה שותף בעשייה… הירשם כבר עכשיו!